Telefonlarımız

+90(232)464 8099/464 9559

Çalışma Saatlerimiz

08:00 - 18:00

Email Adresimiz

gucgumrukleme@gucgumrukleme.com
ONLINE İŞLEMLER

İTHALAT GÜMRÜKLEMESİ

<p>Tarafımıza bildirilecek olan belge ve bilgiler ışığında gemi, ara&ccedil; takibi, ordinoların alımı ile başlayan ithalat s&uuml;re&ccedil;lerinin her aşamasından yazılı olarak m&uuml;şterilerimizi bilgilendirdiğimiz gibi, beyannamelerin fiili tescil işlemi m&uuml;şterilerimizden onay alınmadan işleme konulmamaktadır. Tescil onayına m&uuml;teakip, ithalat işlemleri ile ilgili t&uuml;m gelişmeler m&uuml;şterilere verilen şifreler ile internet sistemimiz &uuml;zerinden ayrıca takip edilebilmektedir.&nbsp;</p> <p>1. İthalat işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması i&ccedil;in sipariş aşamasından itibaren, &ouml;n mevzuat işlemleri i&ccedil;in gerekli araştırmaları yapmak.&nbsp;</p> <p>2. Nakliyeciden &ouml;zet beyanı almak.&nbsp;</p> <p>3. G&uuml;mr&uuml;k giriş beyannamesini tanzim etmeden &ouml;nce eşya hakkında teredd&uuml;t varsa k&uuml;şad etmek.&nbsp;</p> <p>4. GTİP&#39;leri tespit etmek..&nbsp;</p> <p>5. G&uuml;mr&uuml;k vergi, resim ve har&ccedil;larını doğru olarak hesaplamak.</p> <p>6. G&uuml;mr&uuml;k kabul ve tescil işlemine başlayarak eşyanın muayenesini yaptırmak.&nbsp;</p> <p>7. Tahakkuklarını yaparak teminat veya nakit parasını yatırmak.&nbsp;</p> <p>8. Şirketin istediği yere taşınmasını yapmak ve yetkililerine teslim etmek.&nbsp;</p> <p>9. Teşvik dosyalarını tamamlanmışsa kapatmak ve varsa, teminatları &ccedil;&ouml;zmek.</p>

İTHALAT GÜMRÜKLEMESİ