Telefonlarımız

+90(232)464 8099/464 9559

Çalışma Saatlerimiz

08:00 - 18:00

Email Adresimiz

gucgumrukleme@gucgumrukleme.com
ONLINE İŞLEMLER

İHRACAT GÜMRÜKLEMESI

<p>1. GTİP&#39;lerini tespit etmek.</p> <p>2. Eşyanın cinsine g&ouml;re ilgili ihracat&ccedil;ı birliklerine &uuml;yelik kayıt işlemlerini yaptırmak.&nbsp;</p> <p>3. İhracat rejimi ve ihracat y&ouml;netmeliğinde yer alan us&uuml;l ve esaslar &ccedil;er&ccedil;evesinde varsa ilgili mercilerden &ouml;n m&uuml;saadenin alınması ve &ouml;zel belgelerin teminine ilişkin işlemleri (sağlık sertifikası kontrol belgesi, ATR-EURO, menşe şahadetnamesi, &uuml;lke durumuna g&ouml;re konsolosluk tasdik işlemleri) yapmak.&nbsp;</p> <p>4. T&uuml;m evrakların tamamlanmasından sonra g&uuml;mr&uuml;k &ccedil;ıkış beyannamesini d&uuml;zenlemek, ilgili g&uuml;mr&uuml;kte kabul ve tescil ettirmek, muayene ve tespitini yapmak.&nbsp;</p> <p>5. Şirketin talebi doğrultusunda eşyanın beraberinde gidecek vesaikleri nakliyeci firmaya teslim etmek.</p> <p>6. Eşyaların yurtdışı edilmesinden ve g&uuml;mr&uuml;k teyidinin ilgili g&uuml;mr&uuml;ğe gelmesinden sonra beyannameyi kapatmak.&nbsp;</p> <p>7. Kapatılan g&uuml;mr&uuml;k &ccedil;ıkış beyannamelerinin &quot;ihracat&ccedil;ı n&uuml;shasını&quot; şirkete teslim etmek.&nbsp;</p> <p>8. Ge&ccedil;ici ihracat işlemlerini yapmak ve s&uuml;resi i&ccedil;inde eşyanın yurda girişini ger&ccedil;ekleştirmek.&nbsp;</p> <p>9. Gerektiğinde ihra&ccedil; edilen eşyayı yurda geri getirmek. İhracat işlemlerinin tamamlanması i&ccedil;in gerekli olan yukarıda belirtilmeyen diğer işlemleri yapmak.&nbsp;</p> <p>10. İhracat işlemleri aynı g&uuml;n i&ccedil;erisinde bitirilmektedir.&nbsp;</p> <p>11.A&ccedil;ılan t&uuml;m ihracat beyannamelerinin vedop takipleri firmamız tarafından yapılarak, fiili olarak ihracı kesinleşmiş olan beyannameler m&uuml;şterilerimize zimmetli olarak teslim edilmektedir. Bu işlemler muhasebe departmanlarının doğru ve ger&ccedil;ek beyanda bulunmasına imkan sağlamaktadır.</p>

İHRACAT GÜMRÜKLEMESI